Themamiddag ‘Een nieuwe opleidingskoers voor nautisch verkeersmanagement’

De mens is en blijft van groot belang voor nautisch verkeersmanagement. Bij NNVO en VHP-human performance geloven we dat een goede opleiding van de mensen daarbij essentieel is. Het afgelopen jaar zijn we nieuwe opleidingen gestart en hebben we bestaande aangepast. Daarin besteden we aandacht aan nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen in de sector zoals het ontstaan van nieuwe VTS-functies en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van human factors. 

We richten ons bijvoorbeeld op het verbeteren van de waarneming van de mens. Wat is een goede manier van schouwen? Hoe kun je zo’n manier van schouwen goed aanleren? Over deze en andere onderwerpen gaan we graag met je in gesprek op onze themamiddag ’Een nieuwe opleidingskoers voor nautisch verkeersmanagement’. NNVO VHP-human performance en Simwave hebben hun krachten gebundeld voor een leerzame, inspirerende en energieke themamiddag. Graag nodigen we je uit voor deze bijeenkomst op dinsdag 24 april.

Datum: dinsdag 24 april, vanaf 12.00 uur inlooplunch
Locatie: Simwave, Pesetastraat 7-9, 2991 XT Barendrecht
Tijd: 12:00 - 17:30 uur
Doelgroep: vaarwegbeheerder, opleiders, havenbedrijven, brug- en sluisbeheerders, beleidsmakers, projectleiders, operationele functionarissen, brugontwerpers, engineers en uitvoerders en andere geïnteresseerden
Kosten: geen

Inschrijfformulier

Gelieve uw voornaam in te vullen.
Gelieve uw achternaam in te vullen
Gelieve het bedrijf in te vullen waar u werkzaam bent.
Gelieve uw beroep te vermelden.
Please let us know your email address.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Programma


12.00 uur Inloop met lunch
13.00 uur Opening
13.15 uur Plenair programma met presentaties:
 • Nieuwe ontwikkelingen bij NNVO
 • Leren kijken door eye-trackingtraining door vhp en NNVO
 • Van incident naar verbetering: Hoe kun je leren van incidenten?
14.15 uur Parallelle sessies ronde 1 (4 parallel sessies)
In beide parallelle sessies is de inhoud gelijk. Je hebt keuze uit de volgende sessies. Kijk op de website voor een toelichting op de inhoud.
 • Workshop eye-tracking bij nautisch verkeersmanagement
  Met een eye-trackingbril is het mogelijk écht met iemand mee te kijken. Het is mogelijk om te zien waar een operator naar kijkt, hoe deze hier naar kijkt en wat de aandacht trekt op een beeld. In deze workshop demonstreren wij enkele toepassingsmogelijkheden van eye-tracking om verkeersleiders of brug- en sluisbedienaars te kunnen ondersteunen bij kritische waarnemingstaken.
 • Ontwikkelingen in effectief waarnemen met CCTV
  CCTV is een belangrijk hulpmiddel bij brug- en sluisbediening en verkeersleiding. Welke cameraplannen worden nu gebruikt? Wat zijn goede kijkstrategieën? Welke toekomstige ontwikkelingen zijn er? Op basis van deze vragen slaan we de brug naar handvatten om nog beter waar te nemen met CCTV.
 • Human factors in brug- en sluisbediening. Hoe belangrijk zijn Human Factors voor de brug- en sluisbedienaar. Hoe kan het veiligheidsbewustzijn worden vergroot. Leidt dit tot het ontstaan van minder incidenten?
 • Van VTS naar Nautisch Verkeersmanagement
  De functie van VTSO is aan het wijzigen. Er is steeds meer behoefte aan planning over een langer gebied. Deze bijeenkomst is interactief en vraagt een actieve bijdrage van de deelnemers. Getracht zal worden enkele belangrijke veranderingen in de sector te vertalen naar opleidingsvoorstellen.
14.45 uur Parallelle sessies ronde 2 (zelfde parallel sessies als ronde 1)
15.15 uur Pauze en rondleiding simulatoren SImWave en markt met proefopstellingen
16.00 uur Plenair programma aan de hand van discussies
16.30 uur Netwerkborrel
17.30 uur Einde